LIVE CHAT CSKH và QUẢN LÍ TẤT CẢ KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG MỘT CÁCH THÔNG MINH

Posted 3 năm ago

Cung cấp màn hình livechat giúp dễ dàng chăm sóc khách hàng. Dễ dàng quản lý danh sách tất cả khách hàng tương tác với fanpage. Tích hợp nhiều fanpage dễ dàng quản lý tập trung. Livechat phân loại, chăm sóc khách hàng.

Job Features

Job CategoryLỢI ÍCH

Apply Online