SOCIAL CRM – HỆ THỐNG QUẢN LÝ TƯƠNG TÁC VỚI KHÁCH HÀNG TRÊN MẠNG XÃ HỘI

Posted 3 năm ago

Quản lý khách hàng, phễu và xây dựng quy trình tương tác với khách hàng một cách thông minh để phát hiện điểm thất thoát của doanh nghiệp. Cung cấp màn hình dashboard với các thông số báo cáo chuyên nghiệp

Job Features

Job CategoryLỢI ÍCH

Apply Online